Volem Serra Perenchisa Lliure

Ya fa temps que des de Mon-Ecologic.tk demanem la proteccio TOTAL de Serra Perenchisa, és una peticio que s'esta fent realitat per part dels autoritats de Torrent al prendre la decissio del tancament inminent de la pedrera de Serra Perenchisa, una peticio que demanaren veïns, caçadors , agricultors i per supost ecologistes i s'ha fet realitat.Esta noticia és una gran alegria per a mosatros, pero ara, amics de Mon-Ecologic mos han fet arribar la noticia de que en Serra Perenchisa han trobat un aqüeducte del sigle XVII, situat en el marge dret del barranc del Gallego, format per un arc de 4,80 metres ple de matolls que impedien vore'l, d'ell se conserva en la seua totalitat la canalisacio per on transcorria l'aigua, en la part superior, de 50 centimetros d'alt i 60 d'ample.

Es troba en una area de dificil acces i sense activitat agrícola, aixo ha propiciat que no patira alteracions ni agressions pel pas del temps.Per aixo, exigim que este aqüeducte se declare com a BIC (Be d'Interes Cultural), ferramenta fonamental per a la seua posterior restaruacio.

Mosatros tenim clar que preservar en el maxim esplandor este Parage Natural Municipal, com aixina fón declarat en l'any 2006 pel Consell de la Generalitat Valenciana és un deure de tots els valencians, i per ara, poquet a poquet les inmediacions de Serra Perenchisa estan cada vegada mes protegides, pero ¿I el cim?

En el cim mos trobem agrupats moltissims repetidors de televisio, en les seues antenes de grans dimensions que convertixen el cim d'este parage natural en lo mes antinatural que pots trobar i que representen un perill potencial per a l'ecosistema de la Serra Perenchissa, tant visualment com per la seua preservacio ya que necessiten unes instalacions electriques de gran voltaje per al seu correcte funcionament.

Des d'aci demanem que la proxima parada siga: TANCAMENT DE REPETIDORS EN SERRA PERENCHISAYa esta be d'agressions al nostre parage i entorn, be és sabut per tots, que el repetidor de TV3 té una audiencia minima i que el dany que esta fent a l'entorn és molt major que el possible favor a la reduida audiencia, i en continu detriment, que te, pensem que el tancament d'este repetidor per part de les autoritats, en una minima repercusio per a la societat, és el primer pas per a conseguir el nostre somi realitat, i este és, una proteccio maxima de Serra Perenchisa.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Copyright © Món Ecològic. Design By best article spinner | photography wordpress theme | wordpress iframe by Blogger Templates