Món Ecològic prepararà grups per a reforestar i rehabilitar les zones cremades.

VAL.
   Des de Món Ecològic hem estat seguint i oferint-vos les notícies dels incendis com a part de la nostra campanya “El fòc no és un joc”. Lamentem el desastre i exigim que no es retalle de les coses realment importants, com és la prevenció contra incendis. Sempre acaba eixint més car.
   No obstant, hi ha coses que no podem contar en diners, això és, la terrible mort d’animals i plantes, la desaparició d’habitats i del pulmó de la nostra terra, etc.
   Davant de la trista situació en la que estem Món Ecològic anuncià l’organisació de grups de voluntaris, oberts a qualsevol persona o associació interessada, per a anar a les zones afectades per a reforestar el bosc i acondicionar-lo per a evitar que un desastre així torne a ocórrer.
Segons les informacions que tenim no es podrà començar a reforestar fins a dintre de dos anys.  No obstant els grups de voluntaris començaran a funcionar abans en la organisació i estructuració de la iniciativa.
   Tot el que estiga interessat en anar a reforestar i rehabilitar les zones cremades pot apuntar-se enviant un correu a monecologic@hotmail.es . El correu deurà adjuntar el nom complet per a poder fer una llista dels participants. Una vegada fet enviarem l’informació necessària al vostre correu electrònic.


Foto de dol de l'Horta Informació.

CAST.
   Desde Món Ecològic hemos estado siguiendo y ofreciéndoos las noticias de los incendios como parte de nuestra campaña 'El fuego no es un juego'. Lamentamos el desastre y exigimos que no se recorte de las cosas realmente importantes, como es la prevención contra incendios. Siempre acaba saliendo más caro.
   No obstante, hay cosas que no podemos contabilizar en dinero, esto es, la terrible muerte de animales y plantas, la desaparición de habitats y del pulmón de nuestra tierra, etc. 
   Ante la triste situación en la que estamos Món Ecològic anunció  la organización de grupos de voluntarios, abiertos a cualquier persona o asociación interesada, para ir a las zonas afectadas para reforestar el bosque y acondicionarlo para evitar que un desastre así vuelva a ocurrir.
   Según las informaciones que tenemos no se podrá empezar a reforestar hasta dentro de dos años. No obstante los grupos de voluntarios empezarán a funcionar antes en la organización y estructuración de la iniciativa.
   Todo el que esté interesado en ir a reforestar i rehabilitar las zonas quemadas puede apuntarse enviando un correo a monecologic@hotmail.es . El correo deberá adjuntar el nombre completo para poder hacer una lista de los participantes. Una vez hecho enviaremos la información necesaria a vuestro correo electrónico.

Nova campanya - El foc no és un joc!

VALENCIÀ
Des de Món Ecològic volem anunciar l'inici d'una nova campanya. La calor ha tornat i l'época de màxim risc d'incendis ha arribat. Per això hem decidit encetar una nova campanya de conscienciació sobre el problema. Hem creat en Twitter el per a que tot el que vullga sumar-se a la campanya puga fer-lo i en twitter hi haja un lloc a on s'ajunten tots els esforços per a que tinga més visibilitat. Intentarem que se sume el màxim possible de gent a la campanya. El nostre compromís és fort i en la teua ajuda estarem una persona més a prop de que li arribe a tot el món! Qualsevol notícia, comentari, consell... sobre el tema no t'ho penses, SUMA'T!


CASTELLANO
Desde Món Ecològic queremos anunciar el inicio de una nueva campaña. El calor ha vuelto i la época de máximo riesgo de incendios ha llegado. Por eso hemos decidido comenzar una nueva campaña de concienciación sobre el problema. Hemos creado en Twitter el para que todo el que quiera sumarse a la campaña pueda hacerlo y en twitter tengamos un lugar donde se junten todos los esfuerzos para que tenga más visibilidad. Intentaremos que se sume el máximo posible de gente a la campaña. Nuestro compromiso es fuerte y con tu ayuda estaremos una persona más cerca de que le llegue a todo el mundo! Cualquier noticia, comentario, consejo... sobre el tema no te lo pienses, SUMATE!

La situació ciclista de la nostra ciutat.

(Puedes acceder al texto en castellano en versión PDF para descargar haciendo clic aquí)

Actualment, i seguint la normativa vigent, els ciclistes deuen anar exclusivament pel carril bici o per la carretera. Açò planteja una serie de problemes, i és que el carril bici és extremadament deficitari. Està completament inconex, desapareix de colp, fa voltes enormes, no és respectat pels peatons, sol estar colocat just al costat dels vehículs aparcats (fet que provoca molts accidents al obrir-se portes de colp i estampant-se els ciclistes contra estes), moltes vegades és massa estret, etc.

Si parlem de la carretera no tenim pocs problemes tampoc. Una bicicleta, que funciona sense cap motor, que la velocitat que pot alcançar és molt reduïda en comparació a la resta del tràfic (i que depén de la capacitat de la persona), que no necessita cap examen, edat mínima o requisit en general per a poder ser conduïda... No pot enfrontar-se en igualtat de condicions al tràfic per carretera. Per a començar, una bicicleta no ocupa pràcticament res del carril pel que va, això sumat a que frena als automòvils que vagen darrere provoca que estos, per regla general, tracten d'avançar-les passant molt prop pel seu costat. Més d'una vegada, este fet ha portat a la mort o lesionat a molts ciclistes. Si els ciclistes volen canviar de carril o estan en un encreuament es juguen la vida, perque una bicicleta no té intermitents i en general és poc visible pel reduït volum que té en relació als demés automòvils. Són una continua molèstia per als conductors perque, com hem dit, no poden seguir el ritme del tràfic i entorpixen al mateix... I un bon grapat de problemes més que provoquen esta no siga una bona solució ni per a conductors ni per a ciclistes.

Una opció que prenen molts ciclistes, normalment per por al tràfic massiu de la ciutat, és la d'anar per la vora, sobretot en punts a on la carretera és massa perillosa (avingudes, encreuaments...). No obstant, moltes vegades molesta als peatons (independentment de la velocitat o l'amplària, el simple fet d'anar). Tampoc és massa divertit per als ciclistes, perque tenen que anar més espai, vigilant les entrades i eixides de les cases o comerços per a evitar sorpreses, etc.

En resum, els ciclistes es troben (trobem) davant d'unes possibilitats, de les quals cap s'ajusta a un ciclisme urbà real, segur, saludable ni a la altura de moltes ciutats europees. Per tant, hi ha que trobar una solució real. Un carril bici ben senyalat, conectat i que puga ser usat per a anar a qualsevol punt de la ciutat sense que desaparega ni coses per l'estil. Un carril bici que vaja per la carretera, pero separat dels vehículs a motor, una pacificació del tràfic de la ciutat (que evitaria problemes respiratoris i alèrgies cada vegada més comuns, així com molts accidents mortals), una promoció de l'us de la bicicleta, que cada vegada pren més força entre la gent jove i entre les famílies per ser un transport saludable econòmic i senzill.

Un conjunt de simples canvis que solucionarien els problemes dels cada vegada més ciclistes de la nostra ciutat i que farien d'ella una ciutat més sana i habitable per a tots.

 


Comunicat sobre el discurs d'investidura de Mariano Rajoy

Des de Món Ecològic volem expressar la nostra preocupació per lo que respecta a la part mig ambiental del discurs d'investidura de Mariano Rajoy.
S'ha tractat d'un discurs molt correcte pero massa general, sense acceptar cap compromís real. Pensem que seria un gran error per la seua part considerar les polítiques mig ambientals com a poc importants i opinem que, a pesar de la difícil situació, no hi ha que descuidar-les.
De la mateixa manera, esperem que finalment aclarixca si hi haurà un Ministeri de Mig Ambient i demanem que la reducció de ministeris no afecte a un camp tan important com este. 
Per últim volem recordar que Món Ecològic està a completa disposició per a ajudar en els problemes mig ambientals, especialment en els relacionats en la nostra terra i que volem protegir el mig ambient de forma que el nostre progrés no siga un procés autodestructiu i per tant, siga un progrés real cap a un futur estable.

Món Ecològic

 
Copyright © Món Ecològic. Design By best article spinner | photography wordpress theme | wordpress iframe by Blogger Templates