Món Ecològic prepararà grups per a reforestar i rehabilitar les zones cremades.

VAL.
   Des de Món Ecològic hem estat seguint i oferint-vos les notícies dels incendis com a part de la nostra campanya “El fòc no és un joc”. Lamentem el desastre i exigim que no es retalle de les coses realment importants, com és la prevenció contra incendis. Sempre acaba eixint més car.
   No obstant, hi ha coses que no podem contar en diners, això és, la terrible mort d’animals i plantes, la desaparició d’habitats i del pulmó de la nostra terra, etc.
   Davant de la trista situació en la que estem Món Ecològic anuncià l’organisació de grups de voluntaris, oberts a qualsevol persona o associació interessada, per a anar a les zones afectades per a reforestar el bosc i acondicionar-lo per a evitar que un desastre així torne a ocórrer.
Segons les informacions que tenim no es podrà començar a reforestar fins a dintre de dos anys.  No obstant els grups de voluntaris començaran a funcionar abans en la organisació i estructuració de la iniciativa.
   Tot el que estiga interessat en anar a reforestar i rehabilitar les zones cremades pot apuntar-se enviant un correu a monecologic@hotmail.es . El correu deurà adjuntar el nom complet per a poder fer una llista dels participants. Una vegada fet enviarem l’informació necessària al vostre correu electrònic.


Foto de dol de l'Horta Informació.

CAST.
   Desde Món Ecològic hemos estado siguiendo y ofreciéndoos las noticias de los incendios como parte de nuestra campaña 'El fuego no es un juego'. Lamentamos el desastre y exigimos que no se recorte de las cosas realmente importantes, como es la prevención contra incendios. Siempre acaba saliendo más caro.
   No obstante, hay cosas que no podemos contabilizar en dinero, esto es, la terrible muerte de animales y plantas, la desaparición de habitats y del pulmón de nuestra tierra, etc. 
   Ante la triste situación en la que estamos Món Ecològic anunció  la organización de grupos de voluntarios, abiertos a cualquier persona o asociación interesada, para ir a las zonas afectadas para reforestar el bosque y acondicionarlo para evitar que un desastre así vuelva a ocurrir.
   Según las informaciones que tenemos no se podrá empezar a reforestar hasta dentro de dos años. No obstante los grupos de voluntarios empezarán a funcionar antes en la organización y estructuración de la iniciativa.
   Todo el que esté interesado en ir a reforestar i rehabilitar las zonas quemadas puede apuntarse enviando un correo a monecologic@hotmail.es . El correo deberá adjuntar el nombre completo para poder hacer una lista de los participantes. Una vez hecho enviaremos la información necesaria a vuestro correo electrónico.

1 comentarios:

Unknown dijo...

Sou molt grans

Publicar un comentario

 
Copyright © Món Ecològic. Design By best article spinner | photography wordpress theme | wordpress iframe by Blogger Templates